Nabídka služeb

Bussiness Intelligence (BI) služby


Datové poradenství

V rámci konzultace probereme vaše datové plány a aktivity. Pomůžu vám zajistit finanční návratnost datových projektů.
Datové soubory: MS Excel, MS Access, CSV, TSV, txt a další
Databázové systémy: MS SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Teradata, Snowflake, Google BigQuery
ETL nástroje: Keboola
Vizualizace datových výstupů: MS Excel, Tableau, Google Data Studio

Datová integrace

Provedu integraci dat z různých datových zdrojů v různých formátech a struktuře, abyste měli všechny potřebné informace na jednom místě. K tomu nejčastěji používám platformu na zpracování dat Keboola.

Business Intelligence (BI)

Připravím vám kvalitní vizualizaci dat, díky které budete schopní činit správná rozhodnutí založená na datech. Vizualizaci mohu dodat v Excelu, Tableau nebo Google Data Studio.

Datová optimalizace

Díky optimalizaci dat a automatizaci procesů ušetříte čas a finance a vyhnete se chybám, které běžně vznikají lidským faktorem. Zefektivníte si podnikání a budete mít čas na důležitější věci než mačkat ctrl+c a ctrl+v, případně opravovat chyby.

Návrh databáze

Navrhnu a vytvořím promyšlenou databázi pro váš online projekt, aplikaci či software.

Webová analytika

Provádím pokročilé analýzy webů, zejména v nástroji Google Analytics. K pokročilejším analýzám je možné využít nadstavbu v podobě Google BigQuery, případně v kombinaci s Keboola.

Další datové a IT služby

Také se zabývám těmito činnostmi: direct marketing s využitím CDP Exponea, případně jiných nástrojů, analýza důvěryhodnosti a doručitelnosti (emailing), zprovoznění CMS (WordPress, Prestashop) aj.